prof. Joanna Senyszyn

Deputowana do Parlamentu Europejskiego

Zebranie zarządu Forum Równych Szans i Praw Kobiet