prof. Joanna Senyszyn

Deputowana do Parlamentu Europejskiego

Kończymy spotkanie w Łagowie. Żywo, gorąco, merytorycznie. Znakomita lubuska lewica. Gratuluję