prof. Joanna Senyszyn

Deputowana do Parlamentu Europejskiego

Forum Równych Szans i Praw Kobiet województwa świętokrzyskiego