prof. Joanna Senyszyn

Deputowana do Parlamentu Europejskiego

Prof. Joanna Senyszyn w Jędrzejowie