prof. Joanna Senyszyn

Deputowana do Parlamentu Europejskiego

Moralne dylematy konsumpcji - inauguracja Sądeckiej Agory